Cena & Termin Składania Podań

Na 31. Międzynarodowych Targach Gołębi oferowana jest
ograniczona liczba klatek do wynajęcia, przeznaczonych do sprzedaży
gołębi pocztowych przez osoby prywatne. W celu zagwarantowania organizacyjnie i optycznie bezproblemowego przebiegu targów,
również w tym roku będziemy wynajmować gotowe bloki do
sprzedaży gołębi.

Pojedyńczy blok składa się z 12 klatek.

Cena wynajmu jednego, 12-klatkowego bloku wynosi EUR 200,
łącznie z dwudniową stawką VAT.

Według wymogów nałożonych przez państowy urząd ds. ochrony zwierząt i weterynarii, każdy wystawca gołębi zobowiązany jest do całorocznych szczepień ochronnych przeciw paramyksowirusom
(co najmniej 3 tygodnie przed wystawą a najpóźniej 11 mięsiecy).
Orginalne dokumenty muszą zostać przedstawione organizatorom
do 15. października 2020.

W trosce o ochronę zwierząt każdy usługodawca zobowiązany jest umieścić w pojedyńczej klatce maksymalnie jednego gołębia. Złamanie tych zasad skutkuje natychmiastowym zamknięciem stoiska.

Razem z klatkami na sprzedaż mogą również zostać zamównione
klatki transportowe “do ponownego użycia”.

Z powodu ograniczonej ilości klatek do wynajęcia zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności otrzymania podań.

Formularze zgłoszeniowe

Błąd: Brak formularza kontaktowego.