Beste duivenvrienden,

Zoals uit de talrijke, de voorbije weken met onze exposanten gevoerde gesprekken blijkt, houdt de beslissing over het plaatsvinden van de Internationale DuivenMarkt in Kassel niet alleen ons bezig. Steeds weer was er hoop waar te nemen dat na de twee jaar durende “corona”-pauze een terugkeer naar de normaliteit mogelijk zou zijn.

De feiten spreken dit helaas tegen. Er bestaat ook dit jaar geen enkele planningszekerheid voor een internationaal groot evenement van dit type, net in tegendeel – omwille van de oorlog in Oekraïne dient er met nog andere ernstige drukfactoren rekening gehouden te worden.
Bovendien voorspellen alle vakmensen een heropflakkering van het coronavirus in de herfst, de door de vaccins geboden bescherming is dan ook niet zo efficiënt als wij gehoopt hadden.

Ook al hebben wij het er moeilijk mee ons naar deze omstandigheden te moeten schikken, hebben wij besloten, alle risico’s in het belang van alle betrokkenen te vermijden.

De 33e Internationale DuivenMarkt 2022 zal daarom niet plaatsvinden.

Ons vaktijdschrift „TaubenMarkt/Die Sporttaube“ blijft nog steeds het medium voor u om uw aanbiedingen of nieuwe producten voor te stellen en om er reclame voor te maken.

U mag er zeker van zijn dat wij de vinger aan de pols zullen houden. Wij hopen ten zeerste op uw begrip en blijvende verbondenheid.

Met hartelijke groeten

Irma Kreutzfeldt

Geachte postduifvrienden,

het yaar loopt alweer ten einde en het was voor velen van ons geen makkelijk jaar. Het gemis heeft ons laten beseffen wat echt belangrijk is: vrienden, familie, gezondheid – en precies dat wensen wij u toe in deze kerstperiode die nog niet voor iedereen prettig is, maar dat wel zou moeeten zijn.

Samen kijken wij hoopvol naar de toekomst en zoals het afgelopen jaar duidelijk is geworden: zelfs al zien we de weg nog niet, hij is er wel en we zullen hem samen bewandelen, zoals we dat altijd hebben gedaan. De postduivengemeenschap is niet alleen een groep enthousiastelingen me dezelfde passie, ze wordt vooral gekenmerkt door vriendschap en verbondenheid.

Wij wensen u, uw familie en vrienden van harte een prettig kerstfeest, de mogelijkheid om te genieten van het moment en een gezond en vrolijk nieuw jaar 2022.

Irma Kreutzfeldt

Geachte lezeressen en lezers,

Het was precies rond deze tijd vorig jaar toen ik u met spijt in het hart heb moeten meedelen dat de Internationale DuivenMarkt 2020 niet kon plaatsvinden. Het hart werd ook nu niet gespaard, want omwille van de momenteel nog altijd grote planningsonzekerheid zal ik dit nu voor de Internationale DuivenMarkt 2021 moeten herhalen.
Ik ben ontredderd en ten zeerste ontgoocheld, mar ook dit jaar zal er geen Internationale DuivenMarkt in Kassel kunnen zijn. Dit is natuurlijk te wijten aan de situatie, waarin wij ons sinds inmiddels meer dan één jaar bevinden. Wij kunnen dit jaar helaas opnieuw met de voor ons gebruikelijke gerustheid geen planning op touw zetten voor deze event die zowel voor u als voor mij zoveel betekent en zoveel meer dan alleen maar een vakbeurs is.
De gebruikelijke en gezellige samenkomst telkens in oktober hield ons wedstrijdduivenliefhebbers bij elkaar en maakte tal van geweldige gesprekken en het terugzien van lang gemiste vrienden mogelijk. De sfeer op de Internationale DuivenMarkt en het blije weerzien maken bij de DuivenMarkt het verschil. Dit allemaal, vrezen wij, zou bij inachtneming van de coronaverplichtingen zo niet kunnen plaatsvinden.
De afgelasting van het Oktoberfest in München was weliswaar reeds een aanknopingspunt, desondanks hebben wij met onze exposanten overleg gepleegd. Zij hebben hun visie toegelicht en twee derde van de exposanten heeft er zich sceptisch over uitgelaten dat de Internationale DuivenMarkt 2021 succesvol en zonder door coronaregels opgelegde beperkingen voor alle deelnemers zou kunnen plaatsvinden. Ook de mogelijkheid van nog een andere golf in de herfst versterkt deze onzekerheid bij al onze overwegingen.
Ik ben mij ervan bewust dat ook u over deze afgelasting ontgoocheld bent en ik zou u willen verzekeren dat het ook ons, en mij in het bijzonder, zo afgaat. Toch is Kassel ofwel compleet ofwel helemaal niets, van een Kassel “light” mag er geen sprake zijn, een Kassel “light” hoeven wij niet. Wat wij allemaal nodig hebben, is het nieuwe en uiterst moeilijk af te dwingen vertrouwen dat de Internationale DuivenMarkt 2022 ons lang verwachte en meer dan verdiende weerzien zal zijn, een feest dat werkelijk alles overtreft! En wij allemaal van de Internationale Duivenmarkt kijken er ten zeerste naar uit, u volgend jaar eindelijk weer te mogen verwelkomen.

Van harte, Irma Kreutzfeldt

Dear sport friends,

another year is drawing to a close. And as usual at the end of each year – but especially at the end of this year – we reflect on what really counts. The peaceful season awaits us with silence, maybe some snow and precious time with our loved ones. At Christmas it’s not about ‚Glühwein‘ at the Christmas market, not about the Christmas parties in the company or club, it’s also not about gifts, because the greatest gift we already have is time for our friends, our families and ourselves. Together we will manage this year to capture the true spirit of Christmas and to remeind us oft he past Christmas and the magic that they left behind.

I sincerely wish you, your friends and your families a Merry Christmas with an eye for what is really important, as well as a healthy, successful New Year 2021.

Yours in sport,

Irma Kreutzfeldt

1st International Online PigeonMarket

It was a leap into cold water and uncharted territory for our entire team, but we are proud and happy to report that the 1st International Online PigeonMarket was and is a complete success.

On the first weekend alone we were able to record over 150.000 clicks from 49 nations and that fills us with confidence that we have created an interesting time for you. By the way, you can visit the Online Fair until November 24th, don’t iss to experience the 1st International Online PigeonMarket.