Geachte lezeressen en lezers,

Het was precies rond deze tijd vorig jaar toen ik u met spijt in het hart heb moeten meedelen dat de Internationale DuivenMarkt 2020 niet kon plaatsvinden. Het hart werd ook nu niet gespaard, want omwille van de momenteel nog altijd grote planningsonzekerheid zal ik dit nu voor de Internationale DuivenMarkt 2021 moeten herhalen.
Ik ben ontredderd en ten zeerste ontgoocheld, mar ook dit jaar zal er geen Internationale DuivenMarkt in Kassel kunnen zijn. Dit is natuurlijk te wijten aan de situatie, waarin wij ons sinds inmiddels meer dan één jaar bevinden. Wij kunnen dit jaar helaas opnieuw met de voor ons gebruikelijke gerustheid geen planning op touw zetten voor deze event die zowel voor u als voor mij zoveel betekent en zoveel meer dan alleen maar een vakbeurs is.
De gebruikelijke en gezellige samenkomst telkens in oktober hield ons wedstrijdduivenliefhebbers bij elkaar en maakte tal van geweldige gesprekken en het terugzien van lang gemiste vrienden mogelijk. De sfeer op de Internationale DuivenMarkt en het blije weerzien maken bij de DuivenMarkt het verschil. Dit allemaal, vrezen wij, zou bij inachtneming van de coronaverplichtingen zo niet kunnen plaatsvinden.
De afgelasting van het Oktoberfest in München was weliswaar reeds een aanknopingspunt, desondanks hebben wij met onze exposanten overleg gepleegd. Zij hebben hun visie toegelicht en twee derde van de exposanten heeft er zich sceptisch over uitgelaten dat de Internationale DuivenMarkt 2021 succesvol en zonder door coronaregels opgelegde beperkingen voor alle deelnemers zou kunnen plaatsvinden. Ook de mogelijkheid van nog een andere golf in de herfst versterkt deze onzekerheid bij al onze overwegingen.
Ik ben mij ervan bewust dat ook u over deze afgelasting ontgoocheld bent en ik zou u willen verzekeren dat het ook ons, en mij in het bijzonder, zo afgaat. Toch is Kassel ofwel compleet ofwel helemaal niets, van een Kassel “light” mag er geen sprake zijn, een Kassel “light” hoeven wij niet. Wat wij allemaal nodig hebben, is het nieuwe en uiterst moeilijk af te dwingen vertrouwen dat de Internationale DuivenMarkt 2022 ons lang verwachte en meer dan verdiende weerzien zal zijn, een feest dat werkelijk alles overtreft! En wij allemaal van de Internationale Duivenmarkt kijken er ten zeerste naar uit, u volgend jaar eindelijk weer te mogen verwelkomen.

Van harte, Irma Kreutzfeldt